જામનગર મહાનગરપાલિકામાં ફાર્માસિસ્ટ કમ ડેટા આસિસ્ટન્ટની જગ્યાઓ માટે ભરતી 2022: જાણો સંપૂર્ણ માહિતી

જામનગર મહાનગરપાલિકામાં ફાર્માસિસ્ટ કમ ડેટા આસિસ્ટન્ટની જગ્યાઓ માટે ભરતી 2022

જામનગર મહાનગરપાલિકામાં ફાર્માસિસ્ટ કમ ડેટા આસિસ્ટન્ટની જગ્યાઓ માટે ભરતી 2022: જામનગર મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન (JMC) એ ફાર્માસિસ્ટ કમ ડેટા આસિસ્ટન્ટની ભરતી માટે સૂચના પ્રકાશિત કરી છે. આ ભરતીમાં બેચરલ ઓફ ફાર્માસિસ્ટ/ … Read more

શું તમે 10 પાસ છો? અત્યારે જ અરજી કરો: ITBP સબ ઈન્સ્પેક્ટર ભરતી 2022, જાણો સંપૂર્ણ માહિતી

ITBP સબ ઈન્સ્પેક્ટર ભરતી 2022

ITBP સબ ઈન્સ્પેક્ટર ભરતી 2022: ઈન્ડો તિબેટીયન બોર્ડર પોલીસ ફોર્સ (ITBP) એ સબ ઈન્સ્પેક્ટરની ભરતી માટે સૂચના પ્રકાશિત કરી છે. આ ભરતીમાં 10th Pass અથવા ડિપ્લોમા ઇન સિવિલ એન્જિનિયરિંગ પાસ … Read more

શું તમે ગ્રેજ્યુએટ છો? SCI Assistant Manager Recruitment 2022 માટે અત્યારે જ અરજી કરો

SCI Assistant Manager Recruitment 2022

SCI Assistant Manager Recruitment 2022: શું તમે ગ્રેજ્યુએટ છો? તો તમે આ ભરતીમાં તમારૂ ફોર્મ ભરી શકો છો. શિપિંગ કોર્પોરેશન ઓફ ઈન્ડિયા (SCI) એ આસિસ્ટન્ટ મેનેજરની ભરતી માટે સૂચના પ્રકાશિત … Read more

અમદાવાદ મહાનગરપાલિકામાં સહાયક સર્વેયર ભરતી ૨૦૨૨, જાણો સંપૂર્ણ માહિતી

અમદાવાદ મહાનગરપાલિકામાં સહાયક સર્વેયર ભરતી ૨૦૨૨

અમદાવાદ મહાનગરપાલિકામાં સહાયક સર્વેયર ભરતી ૨૦૨૨: અમદાવાદ મહાનગરપાલિકા (AMC) એ સહાયક સર્વેયરની ભરતી માટે સૂચના પ્રકાશિત કરી છે. આ ભરતીમાં ITI અથવા ડિપ્લોમા પાસ ઉમેદવારો અરજી કરી શકે છે. લાયકાત, … Read more