શું તમે 10 પાસ છો? અત્યારે જ અરજી કરો: ITBP સબ ઈન્સ્પેક્ટર ભરતી 2022, જાણો સંપૂર્ણ માહિતી

ITBP સબ ઈન્સ્પેક્ટર ભરતી 2022

ITBP સબ ઈન્સ્પેક્ટર ભરતી 2022: ઈન્ડો તિબેટીયન બોર્ડર પોલીસ ફોર્સ (ITBP) એ સબ ઈન્સ્પેક્ટરની ભરતી માટે સૂચના પ્રકાશિત કરી છે. આ ભરતીમાં 10th Pass અથવા ડિપ્લોમા ઇન સિવિલ એન્જિનિયરિંગ પાસ … Read more